POLITYKA PRYWATNOŚCI

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO GITAROWE
Polityka Prywatności
 
Serwisy: guitarmasters.pl, camp.guitarmasters.pl, competition.guitarmasters.pl są prowadzone przez Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004, nr KRS 0000013724, NIP PL8942683931, zwanym dalej WTG.
 
Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do WTG obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: WTG nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. WTG nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do WTG oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez WTG.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:
1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez WTG. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od WTG, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest WTG;
masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do WTG możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.
 
Subskrypcja bezpłatnego Newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do WTG wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter. Imię pozwala WTG zwracać się do użytkownika po imieniu.
 
Niezapowiedziane Wiadomości
WTG zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WTG rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do WTG mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 
Zmiany Polityki Prywatności
WTG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

Kontakt

Telefon

+(48) 793 355 877

E-mail

camp@guitarmasters.pl

Adres

Kołłątaja 31/1-2
PL 50-004 Wrocław