FAQ

FAQ to najczęściej zadawane pytania o Guitar Masters Camp 2018. Jeśli rozważasz uczestnictwo w Kursie, koniecznie zapoznaj się z działem FAQ.

1. W której Krzyżowej odbywa się Guitar Masters Camp?

Guitar Masters Camp odbywa się we wsi Krzyżowa, znajdującej się w powiecie świdnickim, około 60 km od Wrocławia. Informacje jak dojechać na miejsce znajdują się na stronie www.camp.guitarmasters.pl w zakładce Kontakt.

3. Czy Guitar Masters Camp przeznaczony jest tylko dla dzieci i młodzieży?

Nie, w Guitar Masters Camp może uczestniczyć każdy, bez ograniczenia wieku.

2. Czy aby uczestniczyć w Guitar Masters Camp trzeba mieć swoją gitarę?

Tak, każdy uczestnik Guitar Masters Camp powinien zabrać ze sobą do Krzyżowej własny instrument. Tylko w wyjątkowych przypadkach organizator może pomóc w wypożyczeniu gitary na czas trwania Kursu.

4. Czy aby wziąć udział w Guitar Masters Camp trzeba mieć wykształcenie muzyczne?

Nie, Guitar Masters Camp przeznaczony jest zarówno dla osób posiadających wykształcenie muzyczne, jak również dla amatorów.

5. Nad jakim repertuarem pracuje się podczas lekcji? Czy uczestnicy Guitar Masters Camp sami wybierają repertuar, nad którym pracują?

Tak, uczestnicy sami wybierają repertuar, nad którym pracują podczas zajęć indywidualnych. Sugeruje się wybór kompozycji sprawiających problemy wykonawcze, techniczne, interpretacyjne itd.

6. Czy jest możliwość wzięcia udziału w lekcjach indywidualnych z zakresu fingerstyle lub flamenco (zajęcia te odbywają się standardowo w formie zajęć grupowych)?

Istnieje możliwość wzięcia udziału w podanych wyżej lekcjach indywidualnych, jednak przed rozpoczęciem Guitar Masters Camp należy zgłosić chęć uczestniczenia w takich zajęciach organizatorowi, uzgodnić terminy i ilość godzin.

7. Czy istnieje możliwość wyboru wykładowcy, z którymi chce się mieć zajęcia indywidualne?

Jak najbardziej, to uczniowie decydują, z kim chcieliby mieć zajęcia. Zalecane jest wybranie kilku różnych wykładowców.

8. W jakim języku mówią wykładowcy zagraniczni?

Wszyscy wykładowcy z zagranicy posługują się językiem angielskim. Wybierając zajęcia z takim wykładowcą należy wziąć pod uwagę kwestię komunikacji w tym języku.

9. Wyjeżdżam na wakacje i nie mogę uczestniczyć w całym Guitar Masters Camp. Czy możliwe jest uczestniczenie tylko w części Kursu?

Istnieje możliwość krótszego pobytu, jednak pierwszeństwo mają osoby wykupujące całe pakiety. W przypadku krótszego pobytu ceny pakietów ustalane są indywidualnie.

10. Czy w Guitar Masters Camp mogą brać udział osoby niepełnosprawne?

Tak, w Guitar Masters Camp mogą brać udział osoby niepełnosprawne. Pokoje, znajdujące się w kompleksie przystosowane są do pobytu osób niepełnosprawnych.

11. Czy w Guitar Masters Camp mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

W Guitar Masters Camp mogą brać udział osoby niepełnoletnie, jednak warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty kwalifikacyjnej, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Kartę kwalifikacyjną można pobrać ze strony www.camp.guitarmasters.pl i po wypełnieniu należy albo przesłać na adres MDSM w Krzyżowej.

12. Czy pobyt w Krzyżowej rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej jest odpłatny?

Tak, rodzicom lub opiekunom zaleca się zakup pakietu Opiekun. Informacje dotyczące cen wszystkich pakietów znajdują się na stronie www.camp.guitarmasters.pl w zakładce Cennik. Pakiet Opiekun obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie i bezpłatny udział w imprezach towarzyszących Guitar Masters Camp (koncerty, prezentacje, wystawy), bez udziału w zajęciach dydaktycznych.

13. Co robią uczestnicy Guitar Masters Camp w przerwach pomiędzy kolejnymi zajęciami?

Uczestnicy Guitar Masters Camp mają do dyspozycji: salę gimnastyczną, boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, stół do gry w ping ponga oraz piłkarzyki. W przerwach pomiędzy zajęciami mogą bez ograniczeń korzystać z wyżej wymienionych atrakcji. Za dodatkową opłatą można korzystać z sauny i stołu bilardowego.

14. Czy organizatorzy zapewniają zorganizowanie czasu wolnego uczestnikom Guitar Masters Camp?

Uczestnicy pełnoletni zobowiązani są do samodzielnego zorganizowania czasu wolnego. Nad uczestnikami niepełnoletnimi opiekę sprawują wykwalifikowani opiekunowie, którzy – w razie potrzeby – organizują czas wolny pomiędzy kolejnymi zajęciami.

15. Czy wstęp na wykłady/prezentacje/koncerty jest dostępny dla wszystkich uczestników Guitar Masters Camp?

Tak, wstęp na wszystkie powyższe wydarzenia odbywające się w ramach Guitar Masters Camp jest dostępny dla wszystkich uczestników bez konieczności dopłat. Uczestnictwo w imprezach towarzyszących zawiera się w cenach pakietów.

16. Jak wygląda typowy dzień podczas kursu?

8-9 śniadanie, do godziny 13:00 odbywają się głównie lekcje indywidualne, zespołowe i część grupowych. Obiad w godzinach 13-14:00. Po obiedzie odbywają się głównie zajęcia grupowe, jak również mecze i czas wolny. Kolacja 18-19:00. Po kolacji nauczyciele, goście i uczestnicy spotykają się na koncercie lub prezentacji/wykładzie. Po koncercie wszyscy zapraszani są do Piwnicy Dżemowej, gdzie mają możliwość wspólnego muzykowania i improwizacji. W wybrany wieczór organizowane jest ognisko integracyjne. Planowana jest również jedna popołudniowa wycieczka krajoznawcza poza obiekt.

DOŁĄCZ DO NAS!

CENNIK

Kontakt

E-mail

camp@guitarmasters.pl

Telefon

+(48) 793 355 877

Organizator

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

www.guitarmasters.pl